Nu snöar det i Danmark!

Sveriges Rese- och Turistråd kör undervecka 40 i gång årets stora Vinterkampanj på den danska marknaden. Kampanjen omsätter drygt sex miljoner sek och inkluderar ett stort antal målgruppsinriktade aktiviteter mot den danska marknaden. Årets stora nyhet är en landstäckande Tv-reklamkampanj, som ska öka intresset och medvetenheten för SneSverige som Vinterdestination. Filmen kan ni se på kampanjsiten www.snesverige.dk.

SneSverige-bilagan distribueras i 450 000 ex. med de stora dagstidningarna den 2/10 och som följs upp med en massiv annonsering via Internet/print och produktannonsering för de olika deltagarna. Pressbearbetningen är högprioriterat och den 30/10 är det dags för årets Skievent i Köpenhamn då bl.a. Pernilla Wiberg kommer att ge intervjuer i det svenska tältet. Kampanjen som är en del av Fjällprojektet är ett samarbete mellan 27 olika svenska och danska deltagare.
För mer information om hur just du som turistföretagare kan delta i kommande kampanjer kontakta:

Elisabet Skylare
Tel: +45 33 30 13 74
Fax: +45 33 30 13 77
E-mail: elisabet.skylare@swetourism.dk

Marknadsbeskrivningar

Sveriges Rese- och Turistråd uppdaterar årligen beskrivningar av många av de prioriterade marknaderna. Marknadsbeskrivningarna beskriver respektive marknads, förutsättningar, produktutveckling, marknadskommunikation, försäljning, bokning och administration samt mottagande och genomförande.

Marknadsbeskrivningar för varje land innehåller bland annat information om:

Förutsättningar
– Att välja marknad
– Marknadssituation och köpkraft
– Utveckling och tendenser på marknaden
– Kommersiella gästnätter
– Resevalutaintäkter
– Marknadens totala resande (när, var, hur och med vem?)
– Marknadens resande till Sverige
– Marknadens uppfattning om Sverige
– Tillgänglighet till Sverige
– Den genomsnittliga Sverigeresenären
– Den blivande Sverigeresenären
– Åldersfördelning
– Kundernas intressen
– Svenska marknadsförutsättningar

Segment, målgrupper, konkurrenter och resurskrav
– Olika marknadssegment och målgrupper
– Konkurrenter på marknaden
– Investeringskrav

Produktutveckling
– Utveckling av exportprodukter
– Efterfrågan och krav hos kunden

Marknadskommunikation
– Marknadsföring av turistprodukter
– Säljmaterial till slutkund
– Säljmaterial till branschen, säljled, nätverk och allianser
– Mediebearbetning
– Kommunikationskanaler

Försäljning
– Kundens köpbeteende
– Lagar och regler på marknaden
– Sälj- och distributionskanaler
– Sälj- och distributionssystem
– Avtal/villkor för samarbetspartners respektive slutkunder
– Provisioner och rabatter
– Affärskultur

Bokning och administration
– Bokningssystem och investeringskostnader
– Reseunderlag
– Svarskapacitet och tillgänglighet
– Administrationsrutiner

Mottagande och genomförande
– Kundens förväntningar
– Kundanpassat öppethållande och information
– Kulturella och språkliga skillnader
Marknadsbeskrivningar för respektive marknad (pdf):

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Holland

Italien

Lettland

Norge

Ryssland

Spanien

Storbritannien

Tyskland

USA

Mål

 

Enligt Framtidsprogrammet

Värdet av det mötesrelaterade resandet till och inom Sverige ska år 2010 uppgå till 38 miljarder (utgångsvärde 23,5 mdrkr år 2000).
Övergripande mål

Öka Sveriges attraktionskraft som mötesland.
Öka det inkommande mötesrelaterade resandet med 5% per år.
Ökad insikt hos beslutsfattare om mötesmarknadens betydelse och effekter.

Mål för Sveriges Rese- och Turistråd

Att våra samarbetspartners upplever att Sveriges Rese- och Turistråd bidrar till ökad framgång på den internationella mötesmarknaden.

Strategier

Våra mål når vi genom att

Vara en samlande och drivande kraft i utvecklingen och marknadsföringen av Sverige som mötesland.
Samla kompetens i ett nationellt nätverk och tillsammans bygga visioner och långsiktiga strategier.
Förmedla kunskap till näringen om marknadsförutsättningar för Sverige som mötesland.
Skapa allianser med starka svenska varumärken.
Initiera och medverka till att projekt och aktiviteter genomförs.
Ytterligare bidra till att förstärka Sveriges servicenivå. Det svenska värdskapet är ett gott exempel.