Mål

 

Enligt Framtidsprogrammet

Värdet av det mötesrelaterade resandet till och inom Sverige ska år 2010 uppgå till 38 miljarder (utgångsvärde 23,5 mdrkr år 2000).
Övergripande mål

Öka Sveriges attraktionskraft som mötesland.
Öka det inkommande mötesrelaterade resandet med 5% per år.
Ökad insikt hos beslutsfattare om mötesmarknadens betydelse och effekter.

Mål för Sveriges Rese- och Turistråd

Att våra samarbetspartners upplever att Sveriges Rese- och Turistråd bidrar till ökad framgång på den internationella mötesmarknaden.

Strategier

Våra mål når vi genom att

Vara en samlande och drivande kraft i utvecklingen och marknadsföringen av Sverige som mötesland.
Samla kompetens i ett nationellt nätverk och tillsammans bygga visioner och långsiktiga strategier.
Förmedla kunskap till näringen om marknadsförutsättningar för Sverige som mötesland.
Skapa allianser med starka svenska varumärken.
Initiera och medverka till att projekt och aktiviteter genomförs.
Ytterligare bidra till att förstärka Sveriges servicenivå. Det svenska värdskapet är ett gott exempel.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *