Marknadsbeskrivningar

Sveriges Rese- och Turistråd uppdaterar årligen beskrivningar av många av de prioriterade marknaderna. Marknadsbeskrivningarna beskriver respektive marknads, förutsättningar, produktutveckling, marknadskommunikation, försäljning, bokning och administration samt mottagande och genomförande.

Marknadsbeskrivningar för varje land innehåller bland annat information om:

Förutsättningar
– Att välja marknad
– Marknadssituation och köpkraft
– Utveckling och tendenser på marknaden
– Kommersiella gästnätter
– Resevalutaintäkter
– Marknadens totala resande (när, var, hur och med vem?)
– Marknadens resande till Sverige
– Marknadens uppfattning om Sverige
– Tillgänglighet till Sverige
– Den genomsnittliga Sverigeresenären
– Den blivande Sverigeresenären
– Åldersfördelning
– Kundernas intressen
– Svenska marknadsförutsättningar

Segment, målgrupper, konkurrenter och resurskrav
– Olika marknadssegment och målgrupper
– Konkurrenter på marknaden
– Investeringskrav

Produktutveckling
– Utveckling av exportprodukter
– Efterfrågan och krav hos kunden

Marknadskommunikation
– Marknadsföring av turistprodukter
– Säljmaterial till slutkund
– Säljmaterial till branschen, säljled, nätverk och allianser
– Mediebearbetning
– Kommunikationskanaler

Försäljning
– Kundens köpbeteende
– Lagar och regler på marknaden
– Sälj- och distributionskanaler
– Sälj- och distributionssystem
– Avtal/villkor för samarbetspartners respektive slutkunder
– Provisioner och rabatter
– Affärskultur

Bokning och administration
– Bokningssystem och investeringskostnader
– Reseunderlag
– Svarskapacitet och tillgänglighet
– Administrationsrutiner

Mottagande och genomförande
– Kundens förväntningar
– Kundanpassat öppethållande och information
– Kulturella och språkliga skillnader
Marknadsbeskrivningar för respektive marknad (pdf):

Danmark

Estland

Finland

Frankrike

Holland

Italien

Lettland

Norge

Ryssland

Spanien

Storbritannien

Tyskland

USA

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *