Nätverk

 

Vi har samlat mötesindustrin i ett nätverk. Syftet är att samla kompetens och tillsammans arbeta med den övergripande strategiska utvecklingen och de långsiktiga prioriteringarna vad gäller t ex inriktning och geografiska marknader för mötes-marknaden.

Ambitionerna är höga och visionen nätverket enats om är ”Ska man mötas i Europa, så möts man i Sverige!”. Det gemensamma intresset är att öka antalet möten i Sverige och därigenom bidra till ökade intäkter för våra kommersiella partners.

Nätverkets medlemmar:
Dennis Bederoff och Carla Matta, Turistdelegationen
Lars Carmén, Malmö Turism
Henrik von Arnold, Göteborg&Co
Bengt Klaesson, Stocon
Sören Hullberg, Scandic-Hilton
Johan Svensson, Svenska Möten
Tomas Riklund
Jojo Lindström, Uppsala Turism
Peter Lindqvist, Congress Stockholm
Peter Wallenberg JR, Grand Hotel
Claes Livijn Radisson, SAS
Håkan Petersson, Stockholmsmässan
Katalin Paldeak, Choice Hotels
Mats Åström, Norrbotten Lappland
Katarina Romell, Pierre Tolcini, Alex Höglund och Helen Mattsson Sveriges Rese- och Turistråd

Varumärkeskoncept för Sverige – Space for Minds

Varumärkeskonceptet Space for Minds innebär i korthet att komplettera den kända bilden av Sverige med mycket ”space” i form av natur, vidder, fjäll, vatten – kort sagt rumslig yta, med ett Sverige som också erbjuder ”mentalt” utrymme; ett spännande land med ett spännande folk som ständigt befinner sig i fronten internationellt oavsett om det gäller högteknologi, kultur, mat, mode, film, musik, idrott eller livsstil; ett land där den fria tanken, öppenhet, avsaknad av hierarkier, modernt ledarskap, jämställdhet och relativ jämliket har lett till kreativitet och nytänkande på många områden.
Space for Minds ska bygga ”en dynamisk scen”, på vilken destinationer och produkter ska kunna agera och göra sig synliga.