Image Bank Sweden

 

För att öka presstäckningen i utlandet, har Sveriges Rese- och Turistråd tillsammans med de myndigheter som ingår i NSU, Nämnden för Sverigefrämjandet i utlandet, (Utrikesdepartementet, Svenska institutet, Exportrådet, Invest in Sweden Agency och Sveriges Rese- och Turistråd), inrättat en ny gemensam bildbank. Image Bank Sweden innehåller kvalitativa Sverigebilder som kostnadsfritt kan användas av utländska medier. www.imagebank.sweden.se

För journalister som skriver för svenska medier, och behöver bildmaterial, hänvisar vi till de regionala och lokala turistorganisationernas pressrum:

Göteborg & Co
http://www.goteborg.com/templates/articel.asp?id=2273

Blekingeturism
http://www.blekingeturism.com/bildbanken

Gotlands Turistförening
http://gtf.imcode.com/servlet/GetDoc?meta_id=1368

Gästrikland Turism
http://www.gastrikland.com

Hallands Turist
http://www.hallandsturist.se

Jämtlans Härjedalen Turism
http://www.jamtland.info
http://www.harjedalen.info

Malmö Turist
http://www.malmo.se

Mitt Sverige Turism
http://www.mittsverigeturism.se

Position Skåne AB
http://www.skaneturist.nu/press.html

Smålands Turism och Södra Smålands Turistråd
http://fm.publicum.se/Smal/SBB_S.htm

Stockholm Visitors Board
http://www.stockholmtown.com/templates/SimplePage____6458.aspx

Sörmlandsturism
http://www.sormlandsturism.se/visa.asp?Area=SG_PRESS

Westmanna Turism
http://www.vastmanland.se

Västsvenska Turistrådet
http://www.vastsverige.com/vt_templates/Page.aspx?id=2781

Östsvenska Turistrådet

Välkommen till sydöstra Sverige

Ölands Turist AB
http://www.olandsturist.se

Internationell säljledsbearbetning

Översikt
Marknadsföring samt försäljning av Sverige som resmål innebär bl a att TuristRådet skall bereda mark, skapa förutsättningar och vara dörröppnare genom att bearbeta säljledet på utlandsmarknaderna, och på så sätt underlätta för våra uppdragsgivare att göra affärer.

Vem är kunden? Vad är säljled? Hur förhåller sig gäster/konsumenter till researrangörer, resebyråer samt incomingföretag?

Ovan beskrivs det klassiska köpbeteendet på de flesta marknader. Slutförbrukaren går till resebyrån som säljer ett antal researrangörers program. Researrangören, i sin tur, kanske använder en sk incomingagent som i sin tur håller i kontakterna med destinationer, hotell samt transportörer (dvs gör paket, lägger upp turer samt agerar inköpare åt den utländska researrangören).

Detta mönster skiljer sig inte från vårt eget köpbeteende vid utlandsresor. Vi går till vår lokala resebyrå och köper en researrangörs produkt, exempelvis Fritidsresor eller Vingresor. Dessa kan också ha agenter (incoming) som hjälper till med lokal upphandling och paketering.

Traditionellt ligger de stora volymerna resande på:

Sol och bad
Vinter och skidor
Rundresor
Citybreaks
MICE

Vem skall bearbetas? Är det slutförbrukaren/konsumenten eller är det säljledet inkluderande resebyrå, researrangör och incoming? Självklart skall man bearbeta båda grupperna. Nästa avsnitt beskriver vissa aspekter av säljledsbearbetningen.

Upp

Researrangörer
Stora nationella och internationella arrangörer, med ett stort antal destinationer i sina program, samt stora utvecklingspotentialer på den svenska marknaden är:

Kuoni
DERTOUR
TUI
Airtours
Thomson
Cresta
Crystal
Gullivers
American Express
Nouvelles Frontieres
Visite Europe
Insight
Trafalgar
Globus
Cosmos
Franco Rosso
Alpi Tours
Condor Vacaciones
Panavision
Miki Travel
Japan Travel Bureau

I denna samling av stora researrangörer/nyckelkunder hittar vi alla sorters resande. Charter, bussrundturer, sol och bad, vintersport, citybreaks, gruppresande, individuellt resande m m.

Det finns dock två gemensamma nämnare:

1) De har alla en existerande kundbas på 100 000-tals personer. Sverige utgör, än så länge, en mycket liten delmängd av det totala antalet sålda resor hos varje turoperatör.

2) Trots att Sverige är en liten del av utbudet hos dessa stora arrangörer tillhör vissa av dem ändå våra allra största kunder.

Upp
Bearbetning av researrangörer
Bearbetningen kan fokuseras på flera delar.

Påverka beslutsfattare att:
1) ta upp Sverige i sitt program (då vi ej finns med)
2) utveckla samt utöka Sverigeprodukten
3) flytta trafik från våra grannländer till Sverige
4) lyfta fram Sverigeprodukten i kampanjer och andra aktiviteter tillsammans med researrangörerna (annonskampanjer, kataloglanseringar, roadshows, återförsäljarmöten m m)

Utbilda försäljnings- och bokningspersonal hos arrangören, eftersom det är de som har det största inflytandet på slutresultatet.

Bearbeta återförsäljarledet (resebyråer) tillsammans med researrangörerna.

Genom den här typen av bearbetning kan man på ett kostnadseffektivt sätt uppnå stora volymökningar. Denna bearbetning genomförs kontinuerligt av TuristRådets utlandskontor och där har näringen stora möjligheter att delta på olika sätt.

Om exempelvis arrangör X, som är verksam på den amerikanska marknaden, kan påverkas att lägga in en ny tur, t ex Stockholm/Helsingfors/S:t Petersburg/Moskva/ Stockholm med ett kalkylerat utfall av 1 000 resenärer, kan detta innebära 1 000-3 000 nya gästnätter i Stockholm.

Om samma arrangör eller arrangör Y med ett befintligt antal passagerare i Skandinavien byter ut en övernattning i Oslo mot en i Stockholm, kan det innebära allt mellan 1 000 och 10 000 nya övernattningar i Sverige/Stockholm.

När turoperatör Z, som bl a har resor till Nordkap som går upp på den finska sidan, flyttar trafiken till den svenska sidan och Norrlandskusten, kan det innebära 1000-tals nya gästnätter spridda över hela riket.

Många arrangörer använder idag Köpenhamn, Oslo och Helsingfors som gateway till Skandinavien. Kan vi påverka en förflyttning av gatewaytrafik till Stockholm så adderas stora kvantiteter gästnätter till Stockholm och Sverige.

Utökar och intensifierar vi utbildningen av reservations- och bokningspersonal hos t ex de stora amerikanska turoperatörerna, kan vi styra betydligt mer trafik till Sverige och Skandinavien. Kunskapen om vår del av världen på t ex bokningscentraler i Denver och Omaha är inte tillräcklig.

Givetvis är även turoperatörernas egna säljare inkluderade i bearbetningen. Ju mer säljare och bokare kan om destinationer desto mer kan de påverka resebyråerna och därmed slutkunden i det slutgiltiga valet av destination.

Upp
Intresseorganisationer
Ett bra och kostnadseffektivt sätt att nå och bearbeta turoperatörerna, är via deras egna samarbets- och intresseorganisationer.

ETOA
European Touroperators Association innefattar ett 40-tal europeiska researrangörer samt ett antal amerikanska och japanska researrangörer med kontor i Europa. Medlemmar är bl a Cosmos, Globus, Insight, Trafalgar, Japan Travel Bureau, Gullivers, Travco, Norvista, Wagon Lit, British Airways Holidays, American Express och Kuoni.

ETOA:s medlemmar representerar cirka 80 miljoner gästnätter per år i Europa. Trafiken består både av ”overseas” och intereuropeisk trafik.

Organisationen har också ett system med associerade medlemmar, som i första hand består av olika typer av underleverantörer till researrangörerna (destinationer, hotell, flygbolag, restauranger m m). TuristRådet är medlem och deltar aktivt i de aktiviteter som ETOA genomför under året. Organisationen genomför bl a två workshops under året där det ges möjlighet för associerade medlemmar att träffa researrangörerna under ett par dagar. En workshop hålls varje år i London veckan innan World Travel Market i november. Ytterligare en workshop ambulerar i Europa under april månad. 1998 gick den av stapeln i Stockholm.

Svenska medlemmar i ETOA är, förutom TuristRådet, några av de stora hotellkedjorna. Ju fler svenska medlemmar desto större svensk närvaro och möjlighet att påverka researrangörerna.

USTOA
USTOA är ETOA:s amerikanska systerorganisation med ett 60-tal turoperatörer som medlemmar. Förutom de ovan citerade kan nämnas företag som:
Abercombie & Kent, Contiki Holidays, Collette Travel Service, Brendan Tours, Mark Travel Corp, Rail Europé, Tauck Tours, IST Culture Tours, Travel Bound m fl.

Tillsammans har dessa researrangörer cirka 9 miljoner gäster varje år vilket torde motsvara minst 100 miljoner gästnätter. Gästnätterna är i detta fall spridda över hela världen, dock går en stor del till Europa. En mindre del går till Skandinavien samt en liten del till Sverige. Här finns alltså en oerhörd potential!

Upp
Sverige- och Skandinavienspecialister
Detta är den traditionella målgruppen som består av något mindre researrangörer, med exklusivt fokus på vår del av världen. Detta är en självklar och viktig målgrupp som alltid har bearbetats intensivt av TuristRådet på respektive marknad.

Den stora skillnaden jämfört med ovan beskrivna arrangörer är att den totala volymen passagerare, och därmed kundunderlaget, i de flesta fall är betydligt mindre. Å andra sidan åker alla till Skandinavien. Dessa researrangörer har Skandinavien som levebröd.
I denna grupp hittar vi företag som:

Reisebüro Norden
Skandinavisches Reisebüro
Reisebüro Glur
Norvista
Scandinavian Travel Service
Scantours
Buro Scandinavia
Info Scandic
Scanditours
Bennet Voyages
Nordikum Viages
Sei Viaggi
Cristiano Viaggi
Bearbetningen av denna kategori sker på ungefär samma sätt som tidigare beskrivits. Återförsäljarnäten är förmodligen något mindre och mer koncentrerade. Vissa av dessa arrangörer säljer också direkt till konsument.

Upp
Nischarrangörer med specialresor/temaresor
Dessa arrangörer är specialiserade på vissa segment såsom:

Fiske
Kultur
Äventyr
Sport
Mat
Golf
Ofta är de något mindre arrangörer med begränsade återförsäljarnät. Vanligt är att arrangören också agerar återförsäljare direkt mot konsument. Med rätt produkter finns här stora kvalitativa potentialer, även om volymerna inte är de största . Personlig införsäljning direkt till arrangör/återförsäljare gäller.

Upp
Inkommande researrangörer (incomingagenter)
Detta är en av de absolut viktigaste målgrupperna att bearbeta. Det är ju till väldigt stor del dessa företag som både paketerar och säljer Sverige på många av de stora utlands-marknaderna. De utgörs av ett relativt begränsat antal företag som arbetar på flera av marknadens segment. Dessa företag genererar mycket stora volymer gästnätter både till Skandinavien och Sverige.

Då de flesta av de inkommande researrangörerna arbetar på skandinavisk basis är det av stor vikt att öka fokuseringen på Sverige, eftersom vissa av våra närmaste konkurrenter i dagsläget har ett stort försprång.

Upp
Resebyråledet/återförsäljarna
En stor del av reseförsäljningen till Sverige sker genom resebyråer runt om i världen, med undantag av de fall där vissa researrangörer också har rollen som återförsäljare.

Vi vet att stora delar av resorna säljs via resebyråledet (det kan dock variera mellan vissa marknader) och de kan vara svåra att bearbeta på grund av mångfalden. I England finns cirka 7 000 resebyråer och i USA finns 20 000 osv.

Bland de stora återförsäljarnäten märks bl a:

Hogg Robinson
Lunn Polly
Havas
Selectours
Holland International
American Express
Carlson Wagon Lit
DER
Hapag Loyd
Rosenbluth
Det finns flera sätt att närma sig resebyråledet, utan att behöva besöka samtliga byråer. Ett sätt är genom olika typer av utbildningsprogram för utvalda delar av denna målgrupp. Ett sådant urval kan bl a ske tillsammans med resebyråernas intresseföreningar såsom:

ABTA (England)
SNAV (Frankrike)
DRV (Tyskland)
ASTA (USA)
Syftet är att utbilda ”Sverigespecialister” bland återförsäljarna. Bland de effektivaste sätten att nå återförsäljarna är givetvis genom samaktiviteter med researrangörerna, där man tillsammans står för utbildning, information och produktutveckling. Tillsammans med researrangörerna genomförs seminarier, roadshows och workshops riktade mot respektive arrangörs säljkanaler.

Marknadsanalys Estland

TuristRådet i samarbete med Exportrådet i Tallinn genomförde under 2002 en marknadsanalys av Estland. Sammandrag och utdrag ur analysen följer här nedan.

Sammandrag av analysen (pdf)

Geography and demographics – Estonia (pdf)

Estonian perception and knowledge of Sweden (pdf)

Top 10 destinations in outgoing travel from Estonia (pdf)

Ways to reach Sweden from Estonia (pdf)

Number of travellers to Sweden (pdf)

Number of travellers over the year (pdf)

Segments of travellers to Sweden (pdf)

Number of travellers by tour agent (pdf)

Places of interest in Sweden (pdf)

Key obstacles in travel to Sweden (pdf)

Key demands and criteria for travel product development in Estonia (pdf)

Recommendations on how to support and stimulate travel to Sweden (pdf)