Sverige som resmål i utländska medier 2003

Bilden av Sverige som resmål i utländska medier fortsatte under 2003 vara genomgående positiv på de marknader som Sveriges Rese- och Turistråd bearbetar.

Turistrådets mediebearbetning utgör ett viktigt verktyg i den totala marknadsföringen av Sverige utomlands och på samtliga marknader, som Turistrådet prioriterar, finns därför pressansvariga med rollen att stödja medierna i deras arbete att skildra Sverige i ord och bild. De pressansvariga står i kontinuerlig kontakt med medierna via ett väl upparbetat kontaktnät som bearbetas genom pressmeddelanden, bilder, pressresor, speciella evenemang och framför allt genom personliga kontakter.

På Turistrådets internationella hemsida, www.visit-sweden.com, har varje prioriterad marknad sitt eget pressrum, där journalisten bland annat finner pressmeddelanden, tillgång till en bildbank och kontaktuppgifter till Turistrådets pressansvariga.

Utöver presservice på de marknader där Turistrådet har representation, hjälper Turistrådet journalister över hela världen med underlag och fakta om resmålet Sverige. Medierna efterfrågar fakta om allt från turismens betydelse till evenemangstips och även uppslag till artiklar. För att kunna hjälpa dem på ett professionellt sätt, krävs ofta ett stort researcharbete. Varje år resulterar Turistrådets mediebearbetning i ett mycket stort antal artiklar och inslag i radio, tv och såväl rese- som dagspress.

Under året har mediebilden fortsatt att domineras av Stockholm och intresset har dessutom ökat. Västsverige med Göteborg röner också ett större intresse än tidigare, inte minst som gourmetregion.

Svensk design fortsätter att uppmärksammas och ett av uttrycken för detta är intresset för hotell med inriktning på design. Ofta görs också en sammankoppling mellan svensk design och svensk livsstil.

Svenska vinterprodukter, både på vintersportorterna och generellt i norra Sverige, har genom produktutveckling lyckats bibehålla journalisternas intresse och spridit det till flera delar av Vintersverige. Många journalister har också fastnat för södra Sverige och Gotland.

Sverige har i många sammanhang beskrivits som ett barnvänligt land, men också andra teman har intresserat utländska journalister. Svenska slott och herrgårdar, liksom spa och golf i Sverige, har genererat många fina artiklar. Svensk jul med julmarknader och andra traditioner har också rönt ett stort intresse.

Sverige hade under 2003 cirka 750 mediebesök som Turistrådet har organiserat eller varit involverat i. Planering och koordinering av dessa pressbesök, för att sprida Sverigebilden i utländska medier, sker i ett nära samarbete med lokala och regionala turistorganisationer och andra samarbetspartners.

En viktig del av pressbearbetningen på utlandsmarknaderna sker vid olika PR-aktiviteter, som är ett utmärkt tillfälle att etablera en personlig relation till journalisten. I samband med till exempel resemässor, där Turistrådet deltar för att marknadsföra Sverige, anordnas mottagningar, workshops och andra aktiviteter som riktas direkt till pressen.

På Turistrådets hemsida som är riktad till den svenska turistnäringen, www.swetourism.se, ligger en lista över alla de pressbesök som Turistrådet har under 2004. Listan fylls på kontinuerligt vartefter ett pressbesök planeras in.

På följande sidor vill Turistrådet ge en bild av Sverige som resmål i utländska medier 2003 och skildra den mediebearbetning som sker på de prioriterade utlandsmarknaderna.

Pia Härjemo
pia.harjemo@swetourism.se
Stockholm, mars 2004
Sverige som resmål i utländska medier 2003 (pdf)

Sverige som resmål i utländska medier 2002 (pdf)

Sverige som resmål i utländska medier 2001 (pdf)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *