Turistrådets och Crewcoms broschyrdistribution 2004

Turistrådet kan tillsammans med Crewcom erbjuda samordnad distribution för både Norden och övriga Europa. Turistrådet kontaktas årligen av ca 1,2 miljoner potentiella Sverigeresenärer, varav många vill ha sig tillsänt detaljerat material.

Att delta i Turistrådets/Crewcoms broschyrdistribution innebär:

att du når ut med ditt budskap till intresserade Sverigeresenärer i Danmark, Norge, Finland, Holland, Belgien, England, Irland, Österrike, Schweiz, Frankrike, Italien och Spanien
att din broschyr kan beställas genom alla kanaler Turistrådet erbjuder: Contact Center – som tar hand om alla telefonförfrågningar, mejl, fax och brev, talsvar, kupongsvar samt broschyrbeställningar via hemsidor
att du når de kunder som efterfrågar material om din region eller dina produkter
att du distribuerar ditt material kostnadseffektivt
att du ansluts direkt till systemet vid leverans av broschyrer

Gör din beställning nu!

För mer information och prisuppgifter kontakta:
CrewCom
Tel: +46 (0)620 150 10
E-post: distribution@crewcom.se
Webb: www.crewcom.se

Vi hoppas på ett gott samarbete!