Mediebearbetningen

Mediebearbetningen i utlandet ska huvudsakligen marknadsföra Sverige som resmål och turistdestination. Detta arbete sker bland annat genom utskick av pressmeddelanden, presskonferenser, pressresor, pressträffar och framförallt personliga kontakter.

Sveriges officiella webbplats för turistinformation – www.visit-sweden.com

www.visit-sweden.com ska marknadsföra och stärka intresset för Sverige som resmål. Siten ska medverka till att öka tillgängligheten till utbudet av turistiska produkter och underlätta för potentiella Sverigebesökare att planera och genomföra sin resa till Sverige. Detta sker genom samverkan med regioner, organisationer och företag inom turistnäringen. Samverkan med övriga Sverigefrämjande organisationer och med icke turistiska starka varumärken är också en viktig del av arbetet med siten.

www.visit-sweden.com består av två databaser. En produktdatabas, till vilken data från regionala databaser runt om i Sverige importeras, och en databas som hanterar allt redaktionellt materialet på siten. Till produktdatabasen sker en direkt import av information via Tellus- eller Relaxinstallationer för de regioner och destinationer som har dessa system.
Men oavsett vilken databaslösning som idag finns på regional nivå, är ambitionen att alla som önskar ska kunna erbjudas automatisk uppkoppling till databasen för exponering på www.visit-sweden.com. Uppkopplingen kräver att ett exportprogram skapas från den egna databasen. Information om hur uppkopplingen tekniskt går till kan laddas ned här i form av ett Exportpaket i Zip-format.

För de regioner som ej har någon samlad databas finns möjligheten att via samarbete med Sverigeresan exportera evenemang, sevärdheter och aktiviteter till www.visit-sweden.com.

Till databasen har också engångsinläsningar av data gjorts, bland annat material från Vägarnas Bästa, Hotels in Sweden och FörTurs lista över turistbyråer i Sverige. Det kommer också inom kort att finnas möjlighet för arrangörer och bokningsföretag att via ett webbformulär registrera sin verksamhet, så att denna blir sökbar under kategorin Arrangör/Bokning i produktdatabasen.

Den andra stora databasen hanterar allt redaktionellt materialet på siten, det vill säga alla artiklar och bilder. För närvarande finns ca 1 500 artiklar sökbara på siten. Också när det gäller redaktionellt material på siten bygger innehållet på samarbete med näringens intressenter.
Det finns mycket bra material skrivet och publicerat runt om i Sverige hos olika turistiska regioner, organisationer och företag som passar väl in i den redaktionella delen på www.visit-sweden.com.

För mer kommersiella produkter och företag finns möjlighet till kommersiella artiklar, banners och länkar till egen hemsida. Se länk nedan.

Den internationella huvudsiten finns på tre språk; svenska, tyska och engelska. Utöver dessa finns ett antal lokala landssidor, som nås via rutan ”Travelling from/Reisen aus/Reser ifrån” och som är uppbyggt med översatt material från huvudsiten och ett lokalt marknadsanpassat material med fakta och aktuella kampanjer, etc.

www.visit-sweden.com bygger på samverkan. Grunden är att Sveriges Rese- och Turistråd byggt upp en plattform för att kunna tillgängliggöra Sveriges turistiska produkter. Siten är en scen för Sveriges turistnäring eller ett ”skyltfönster mot världen” med gemensamma möjligheter och ett gemensamt ansvar att fylla det med sevärdheter, aktiviteter och produkter. Det gäller såväl inom Sveriges Rese- och Turistråd inklusive utlandskontoren som Sveriges turistiska regioner, lokala organisationer och näringens kommersiella företag.

Alla intressenter skall kunna medverka och påverka det innehåll och budskap som kommuniceras via www.vist-sweden.com.
Exportpaket version 1.3 (Nedladdning 768 kB)

Information om kategorimärkning och geografisk indelning (Nedladdning 31,0 KB)

Att skriva artiklar på visit-sweden.com (pdf)

Att skriva artiklar på visit-sweden.com (Word)

Trycksaker

 

Katalogen och broschyrer har en fortsatt viktig nyckelroll i arbetet att ta vara på det ökande intresset för Sverige på utlandsmarknaderna. Det är av stor vikt att kommunicera turistlandet Sverige och svenska turistprodukter på ett offensivt och intresseväckande sätt.

De nationella Sverigekatalogerna för Sveriges Rese- och Turistråds prioriterade marknader 2004 samt andra produktioner finner du på den officiella sajten för resmålet Sverige, visit-sweden.com.