Sveriges Rese- och Turistråd, Turistrådet, har i uppdrag att marknadsföra

Sverige som resmål.

Sveriges Rese- och Turistråd arbetar idag på 23 marknader och fungerar som en länk mellan den svenska turistnäringen med dess produkter och den utländska marknaden. Detta sker bland annat genom imagemarknadsföring av Sverige som resmål. Sveriges Rese- och Turistråd marknadsför Sverige som resmål direkt till slutkonsumenten – den utländske turisten, till press och till säljledet i utlandet.

För varje marknad Turistrådet bearbetar finns en marknadsbeskrivning (på svenska) och planerade eller pågående marknadsaktiviteter (på svenska) presenterade på denna webbplats (under Utlandsmarknader).

Staten ska svara för kostnaderna för basverksamheten och den övergripande imagemarknadsföringen, dvs varumärket Sverige och andelar i riktade projekt efter särskilda finansieringsbeslut. År 2004 uppgick den statliga finansieringen till 87 miljoner svenska kronor.