Affärsidé och inriktning

 

Sveriges Rese- och Turistråd har tillsammans med ägare och intressenter formulerat ett syfte med verksamheten enligt följande:

Sveriges Rese- och Turistråd skall på uppdrag marknadsföra Sverige som resmål så att detta bidrar till att:


människor i och utanför Sverige får attraktiva och berikande upplevelser

företag och samverkansorganisationer i Sverige kan förbättra företagenslönsamhet

Sverige som nation får ökade inkomster
och därmed ökat välstånd

Finansiering
Bolagets verksamhet skall finansieras genom internt genererade medel och genom aktieägartillskott från staten. Sveriges Rese- och Turistråd fakturerar näringen för de tjänster som utförs, vanligen tjänster som utformas i nära samverkan med samarbetspartners. I avtalet mellan ägarna står att ”Staten skall finansiera bolagets basverksamhet och övergripande image-marknadsföring medan näringen skall fi nansiera riktade aktiviteter, dvs produktmarknadsföring”.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *