Affärsresor

Affärsresande med fokus på mötesindustrin är ett av de tre prioriterade strategiska affärsområdena i Framtidsprogrammet. Det är här Sverige bedöms ha särskilt goda möjligheter att utveckla stark attraktions- och konkurrenskraft och därmed bidra till ökad tillväxt i den svenska rese- och turistindustrin.

Affärsresandet, dvs mötesindustrin och individuellt affärsresande, omsatte år 2002 63 miljoner kronor. Turistnäringens totala omsättning var år 2002 163,5 miljarder kronor.

Sveriges Rese- och Turistråd har anpassat sin verksamhet efter Framtidsprogrammet och bildade därför affärsområdet Affärsresor hösten 2002. Fokus är mötesmarknaden, d v s möten, incentivearrangemang, konferenser, kongresser, mässor etc. Framtidsprogrammets insatsområde 1; ”Utveckla kunskap, produkt och marknadsföring inom affärsturism med fokus på mötesindustrin” är utgångspunkten i affärsområdets alla insatser.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *